Skip to toolbar

Piagam Pelanggan

Bahawa kami warga pendidikan SMK Kampung Raja dengan penuh tekad & iltizam berikrar dan berjanji akan memberi perkhidmatan yang baik kepada :

Murid

 • Mempastikan semua murid menerima pengajaran dan pembelajaran mengikut masa yang di tetapkan.
 • Semua murid akan dilayan dengan adil tanpa mengira kaum dan agama
 • Semua murid akan dilayan dengan mesra apabila berurusan dengan sekolah.
 • Bantuan yang disalurkan oleh kerajaan akan diberikan kepada yang layak.
 • Berpeluang menyertai semua program sekolah di peringkat zon, negeri dan kebangsaan bagi yang layak.

Guru & Staf

 • Guru dan staf dapat bekerja dalam suasana yang kondusif.
 • Guru dan staf baharu mendapat gaji dalam tempoh 3 bulan.
 • Menerima latihan dalaman untuk peningkatan kendiri sekurang-kurangnya 3 kali setahun.
 • Guru dapat mengajar mengikut opsyen.
 • Rekod perkhidmatan dikemaskini dalam tempoh 3 hari selepas menerima maklumat perubahan.
 • Mendapat semua maklumat dan pekeliling perkhidmatan yang dikeluarkan oleh stake holder.

Ibubapa

 • Akan dilayan sama adil tanpa mengira status.
 • Setiap aduan akan disiasat dan maklum balas akan diberi tidak lebih dari 3 hari bekerja.
 • Setiap cadangan/usul yang relevan dan munasabah akan dipertimbangkan oleh pihak sekolah.
 • Permohonan untuk bertukar sekolah akan diselesaikan dalam masa 2 hari.

Stake Holder

 • Memastikan semua arahan KPM/JPN/PPD melalui surat makluman dan pekeliling diambil tindakan segera.
 • Semua surat KPM/JPN/PPD akan dijawab dalam masa 3 hari jika diperlukan.

Sekiranya anda kurang berpuashati atas perkhidmatan yang diberi, sila berjumpa atau hubungi Pengetua di talian 05 – 498 1971 atau email : cea1001@moe.edu.my