Skip to toolbar

Objektif

OBJEKTIF PENGURUSAN & PENTADBIRAN

  • Mengamalkan pengurusan & pentadbiran berkualiti menyeluruh, cekap, berkesan telus dan adil.
  • Membina pasukan kerja yang padu, jelekit berteraskan semangat kekeluargaan yang tinggi serta dibajai oleh sifat jujur dan tulus ikhlas.
  • Meningkatkan keberkesanan kepimpinan pendidikan di setiap peringkat dan unit.
  • Menjalin hubungan erat dengan komuniti secara permuafakatan dalam proses memajukan pendidikan di sekolah.