Skip to toolbar

Keahlian EPSA

Panduan dan Syarat Keahlian EPSA®

  1. Terbuka kepada semua penjawat awam Malaysia
  2. Pendaftaran keahlian EPSA® hanyalah sekali dalam tempoh perkhidmatan penjawat awam
  3. ID Pengguna adalah No. Kad Pengenalan baru dan Katalaluan tidak melebihi daripada lapan (8) aksara (character).
  4. Kelulusan pendaftaran keahlian adalah dalam tempoh tiga (3) hari bekerja (Isnin – Jumaat, 8:00am – 5:00pm)
  5. Penjawat awam perlu mempunyai emel rasmi individu, dan hendaklah menghantar surat pengesahan Ketua Jabatan kepada EPSA® bagi tujuan pengesahan
  6. Ahli EPSA® juga perlu sentiasa mengemaskini maklumat profail sekiranya berlaku pertukaran alamat dan jabatan tempat bertugas. Bagi pegemaskinian maklumat peribadi dan emel rasmi individu, ahli EPSA® perlu memaklumkan kepada Pentadbir Sistem EPSA®
  7. Pendaftaran keahlian EPSA® kini hanya melalui portal EPSA® oleh pemohon sendiri dan bukan pihak ketiga. Sebarang permohonan keahlian melalui emel, surat, atau faks tidak akan dilayan.