Skip to toolbar

Kem Kepimpinan Pengawas SMK Kampung Raja 2015

Pada 3 & 4 September 2015, Unit HEM SMK Kampung Raja telah mengadakan Kem Kepimpinan Pengawas 2015 yang bertempat di SMK Kampung Raja. Pelbagai aktiviti diadakan bagi memupuk dan memberikan panduan kepada murid tentang cara untuk mentadbir pertubuhan yang diketuai bagi memastikan kelancaran setiap aktiviti dan perancangan yang telah dirancang dapat dilaksanakan dengan tersusun dan teratur.

Kem ini juga diharap sebagai penambahbaikan kepada sahsiah diri kepada pemimpin-pemimpin pengawas sekolah disamping melahirkan golongan pemimpin pelajar yang mempunyai ketrampilan kepimpinan yang mantap dan berakhlak mulia. Setiap pemimpin perlu diterapkan dengan nilai disiplin yang mantap sebagai asas terpenting untuk mencapai kemajuan dalam bidang yang diceburi.

Gambar Aktiviti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.