Visi & Misi

Visi

SMK KAMPUNG RAJA Menjadi Sekolah Cemerlang Di Negeri Pahang Menjelang Tahun 2017

Misi

Membangunkan Generasi Yang Seimbang Dan Harmonis Dari Segi Jasmani, Emosi, Rohani & Intelek Ke Arah Kemenjadian Murid Yang Cemerlang

Objektif

  • Melahirkan Pelajar Yang Cemerlang Sahsiah Peribadi
  • Indeks Petunjuk Prestasi (KPI) 95 Peratus Kehadiran Murid
  • Sifar Kes Disiplin
  • Semangat Jati Diri Yang Mapan & Bersatu Padu

Fokus

Budaya Penyayang Dan Empati Ke Arah Pembangunan Personaliti Yang Unggul Dan Sahsiah Murni Membawa Kejayaan Sekolah