Maskot Sekolah

Maskot SeMeKaR

* Berkualiti – input / output

* Sepasukan * Kesungguhan

* Ikhlas

* Sabar dan Tabah

* Iltizam

* Optimum

* Mesra – kejelkitan

* Akauntabiliti (Muhasabah)

* Inisiatif dan proaktif

Tinggalkan Komen Anda